EQUO Advocaten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

DISCLAIMER

EQUO advocaten heeft aan de inhoud van haar site de grootst mogelijke zorg besteed en streeft er steeds naar dat alle informatie juist en actueel is. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of dat deze als gevolg van menselijke vergissingen niet juist is. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site een algemeen karakter heeft en niet altijd toepasbaar is voor individuele situaties. EQUO advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan door (het gebruik van) deze site.

Intellectuele eigendom
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EQUO advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook.