EQUO Advocaten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Alimentatieindexeringspercentage 2017 bekend

Alimentatieindexeringspercentage 2017 bekend

Ieder jaar stelt de Minister van Justitie het indexeringspercentage vast ten behoeve van de betaling van kinder- en partneralimentatie. Dit betekent dat ieder jaar op 1 januari de te betalen kinder- en partneralimentatie dient te worden verhoogd met dit percentage. Dit geldt automatisch. Met andere woorden, dit geldt niet alleen voor alimentatiebedragen die zijn vastgesteld door de Rechtbank, maar ook die partijen in onderling overleg zijn overeengekomen. Deze verhoging wordt vastgesteld omdat het levensonderhoud ook duurder wordt. Voor de bepaling van het percentage wordt gekeken naar de gemiddelde inkomensstijging in Nederland. Voor het jaar 2017 is het indexeringspercentage vastgesteld op 2,1%. Heeft een alimentatie betalende partij de indexering niet, of deels niet toegepast, dan kan deze nog teruggevorderd worden tot 5 jaar terug te rekenen vanaf het moment van de aanzegging.