EQUO Advocaten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Bedrag naar verkeerde rekening overgemaakt - onverschuldigde betaling

Bedrag naar verkeerde rekening overgemaakt - onverschuldigde betaling

Het kan ons allemaal een keer overkomen, je moet een bedrag overboeken, en je verwisselt twee cijfers in een rekeningnummer en het geld komt niet terecht bij degene waar het aan betaald moest worden, maar het bedrag komt bij een ander terecht. Meestal zal men wel meewerken door het ontvangen bedrag terug te storten, maar er zijn ook mensen die denken dat ze dat bedrag mogen houden. Wat dan te doen?

Om te beginnen kan contact worden opgenomen met de eigen bank. De eigen bank zal de rekeninghouder van de verkeerde rekening aanschrijven en vragen het bedrag terug te storten. Als er geen medewerking wordt verleend, kan een incassobureau, deurwaarder of advocaat een brief sturen en vragen het bedrag terug te storten. Wordt ook daar nog steeds niet aan meegewerkt, dan moet er in het slechtste geval een gerechtelijke procedure worden opgestart. Als duidelijk aangetoond kan worden dat het bedrag niet voor die persoon of dat bedrijf bestemd was, dan kan het bedrag op grond van zogeheten onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.

Zo’n vordering wordt in principe altijd toegewezen. De ontvanger van het geldbedrag moet dan niet alleen het geldbedrag terugbetalen, maar ook de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van de procedure. Helaas hoeven niet de werkelijk gemaakte kosten te worden betaald, door de ontvanger van het geld. De Rechtbank werkt voor het vaststellen van de hoogte van de kosten met vooraf bepaalde bedragen. Helaas kost het je uiteindelijk toch wat, om je eigen geld terug te vorderen.

Als iemand voor jou aan de slag gaat, maak dan bij voorkeur vooraf afspraken over de in rekening te brengen kosten van juridische bijstand. De kosten moeten immers de baten niet overstijgen.

Meer weten? Neem contact op met mr. Sandra van Nieuwkerk Bereikbaar op: 013-529 30 10 of mail naar sandra@equo-advocaten.nl