EQUO Advocaten maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Algemene voorwaarden; hoe zit dat?

Algemene voorwaarden; hoe zit dat?

Algemene voorwaarden bevatten belangrijke voorwaarden die op het kopen van goederen of diensten van toepassing zijn. Toch worden ze maar zelden gelezen. De wet eist ook niet dat de voorwaarden gelezen worden; de wet eist wel dat de koper de mogelijkheid had om de voorwaarden te ontvangen voordat de koop tot stand kwam. Vaak staan algemene voorwaarden daarom achterop een aankoopbon, is het een apart document dat je van de verkoper krijgt, of bij aankopen via internet moet worden aangevinkt dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, voordat je verder kunt in het bestelproces.

Als de verkoper de voorwaarden niet verstrekt of als pas op de factuur vermeld staat dat er voorwaarden van toepassing zijn, en hij doet er toch een beroep op, dan moet je als koper aangeven dat de voorwaarden niet van toepassing zijn omdat je ze niet (op tijd) hebt gehad. Kreten als ‘De voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden’, of ‘Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel’, zorgen er niet voor dat de voorwaarden van toepassing zijn, want er is dan geen redelijke mogelijkheid geweest om vooraf van de voorwaarden kennis te nemen.

Let dus steeds goed op, of de voorwaarden wel op een makkelijke manier konden worden ingezien voordat de koop wordt gesloten. En let er ook op of de bepalingen in de algemene voorwaarden wel redelijk zijn. Een verkoper mag alles in zijn voorwaarden opnemen, maar een rechter kan er van afwijken als de bepalingen onredelijk zijn. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om aansprakelijkheid volledig uit te sluiten.

De regels over algemene voorwaarden zijn complex, en dit artikel geeft maar zeer beperkte informatie. 

Heb je verdere vragen over algemene voorwaarden, het opstellen, de uitleg of toepassing er van, neem dan contact op met Sandra van Nieuwkerk, op 013-5293010.